HR Member
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

หางานบนมือถือ ที่นี่


ท่านเป็นสมาชิก ?
  ผู้ประกอบการลงทะเบียน เป็นสมาชิกชาว HR ได้ฟรี! เพื่อใช้บริการต่างๆ ในระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ออนไลน์
Read more...

  ผู้หางาน ประสงค์จะสมัครงาน บริษัทชั้นนำ การลงทะเบียนหางานได้งานคุณภาพ ตำแหน่งงานอัพเดททุกวัน
Read more...

Contact Info


คณะบุคคล
สยามเอชอาร์เอ็ม


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 9
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
สายด่วนแรงงาน 1546
สายด่วนแรงงาน 1546

SiamHRM.com : Jobs Online

สมัครงาน หางาน ออนไลน์

หางาน ฝากประวัติ คลิก!!


ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ
admin (at) siamhrm.com


สถิติอันดับ 1
หมวดธุรกิจ หางาน/สมัครงาน


กองทุนเงินทดแทน ข้อมูลด้านแรงงาน อัพเดท | กฎหมายแรงงาน ที่ Law.SiamHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ กองทุนเงินทดแทน, บทความ กองทุนเงินทดแทน

พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537

กำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พรบ.เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗
ค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗

เงินทดแทนและผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทน
เงินทดแทนและผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทน

เหตุแห่งการจ่ายเงินทดแทน
เหตุแห่งการจ่ายเงินทดแทน

มาตราที่สำคัญ กองทุนเงินทดแทน
มาตราที่สำคัญ กองทุนเงินทดแทน

กฎหมายเงินทดแทน (Workmen\'s Compensation Law)
กฎหมายเงินทดแทน : ความหมาย ลักษณะ และการบังคับใช้ความหมาย

สปส จ่ายผลตอบแทนบำเหน็จชราภาพที่ 4.05 %
สปส. ประกาศ จ่ายผลตอบแทนบำเหน็จชราภาพที่ 4.05 %