HR Member
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

หางานบนมือถือ ที่นี่


ท่านเป็นสมาชิก ?
  ผู้ประกอบการลงทะเบียน เป็นสมาชิกชาว HR ได้ฟรี! เพื่อใช้บริการต่างๆ ในระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ออนไลน์
Read more...

  ผู้หางาน ประสงค์จะสมัครงาน บริษัทชั้นนำ การลงทะเบียนหางานได้งานคุณภาพ ตำแหน่งงานอัพเดททุกวัน
Read more...

Contact Info


คณะบุคคล
สยามเอชอาร์เอ็ม


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 9
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
สายด่วนแรงงาน 1546
สายด่วนแรงงาน 1546

SiamHRM.com : Jobs Online

สมัครงาน หางาน ออนไลน์

หางาน ฝากประวัติ คลิก!!


ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ
admin (at) siamhrm.com


สถิติอันดับ 1
หมวดธุรกิจ หางาน/สมัครงาน


  

ความหมายของสัญญาจ้าง | บทความกฎหมายแรงงาน ที่ Law.SiamHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ความหมายของสัญญาจ้าง
บทความกฎหมายแรงงาน
ความหมายของสัญญาจ้าง

อาทิตย์ ที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553
ความหมายของสัญญาจ้าง
การจ้างแรงงานมีบุคคล 2 ฝ่าย คือ นายจ้างและลูกจ้าง การ จ้างแรงงาน จะมีผลต่อเมื่อมีการทำสัญญาจ้าง การทำสัญญาจ้างคืออะไร สัญญาไม่ว่าจะเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาระบุขัดเจน หรือเป็น ที่เข้าใจโดยปริยาย ซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าลูกจ้างตกลงจะ

ทำงานให้แก่บุคคลอีกบุคคลหนึ่งเรียกว่านายจ้าง และนายจ้างตกลงจะให้ค่าจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้ หมายความว่า การจ้างแรงงานนั้นจะจ้างกันโดยทำหนังสือก็ได้ มีข้อความชัดเจนว่า ใครจ้าง จ้างใคร จ้างทำอะไร จ้างกันเมื่อไหร่ ระยะเวลาเท่าไหร่ ประจำทำงานที่ไหน มีรายละเอียดในสัญญาจ้างว่าอย่างไร หรือจ้างกันด้วยวาจาหรือการจ้างอันเป็นที่เข้าใจกันโดยปริยาย
ตัวอย่างการจ้างด้วยวาจา : นายสมเดช เป็นนายจ้างรับผิดชอบในการคัดเลือกลูกจ้างเข้าทำงาน พูดว่า “อนันต์เริ่มทำงานพรุ่งนี้ได้เลยนะ ทำที่ห้องอาหารอาคารชลธาร 2 โมงเช้านะ แล้วอย่ามาสายนะ”
ตัวอย่างการจ้างอันเป็นที่เข้าใจโดยปริยาย : ทุก ๆ วันที่สมเดชนายจ้างตรวจดูความเรียบร้อยในการทำงานของลูกจ้าง พบว่าอำนาจซึ่งเป็นเพื่อนของอนันต์มาช่วยยกของบริการอาหารแก่ลูกค้า ล้างแก้ว ล้างถ้วย ล้างจาน สมเดชก็มิได้ห้ามปรามหรือสั่งให้หยุดงาน จนเวลาเลย 2 เดือน อำนาจขอเบิกเงินเดือน สมเดชไม่ให้ อ้างว่าไม่ได้จ้างกันไว้ การที่สมเดชเดินตรวจงานทุกวันและเฉย ถือว่าแสดงเจตนาโดยการนิ่ง ย่อมเป็นการจ้างงานโดยปริยายเข้าชม : 29360


บทความกฎหมายแรงงาน 5 อันดับล่าสุด

      การกระทำอันไม่เป็นธรรม (ม.๑๒๑, ๑๒๒, ๑๒๓) 4 / ก.ค. / 2553
      การยกเลิกสัญญาจ้าง 4 / ก.ค. / 2553
      ความหมายของสัญญาจ้าง 4 / ก.ค. / 2553
      ลูกจ้าง หมายถึง 4 / ก.ค. / 2553
      นายจ้าง หมายถึง 4 / ก.ค. / 2553