HR Member
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

หางานบนมือถือ ที่นี่


ท่านเป็นสมาชิก ?
  ผู้ประกอบการลงทะเบียน เป็นสมาชิกชาว HR ได้ฟรี! เพื่อใช้บริการต่างๆ ในระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ออนไลน์
Read more...

  ผู้หางาน ประสงค์จะสมัครงาน บริษัทชั้นนำ การลงทะเบียนหางานได้งานคุณภาพ ตำแหน่งงานอัพเดททุกวัน
Read more...

Contact Info


คณะบุคคล
สยามเอชอาร์เอ็ม


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 9
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
สายด่วนแรงงาน 1546
สายด่วนแรงงาน 1546

SiamHRM.com : Jobs Online

สมัครงาน หางาน ออนไลน์

หางาน ฝากประวัติ คลิก!!


ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ
admin (at) siamhrm.com


สถิติอันดับ 1
หมวดธุรกิจ หางาน/สมัครงาน


  

ลูกจ้าง หมายถึง | บทความกฎหมายแรงงาน ที่ Law.SiamHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ลูกจ้าง หมายถึง
บทความกฎหมายแรงงาน
ลูกจ้าง หมายถึง

อาทิตย์ ที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553
ลูกจ้าง
หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงทำงานให้นายจ้างโดยรับค่า จ้างไม่ว่าจะเรียกชื่อเป็นอย่างไรแต่ไม่รวมถึงลูกจ้าง ซึ่งทำงานเกี่ยวกับงานบ้าน อันมิได้มีการประกอบ ธุรกิจรวมอยู่ด้วย ส่วนองค์ประกอบอื่นๆของกฎหมาย คุ้มครองแรงงานยังมีอีกมากหมายที่จะต้องศึกษา ค้นคว้าต่อไปเช่น เรื่องเวลาทำงานปกติ การทำงาน ล่วงเวลา เวลาพัก วันหยุด การทำงานวันหยุด ค่าล่วง เวลา วันลา ค่าตอบแทนในการทำงาน (ค่าจ้าง ค่าล่วง เวลา ค่าทำงานวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด สิทธิได้ รับค่าจ้างในวันที่ลูกจ้างไม่ได้ทำงาน) สวัสดิการ ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง การควบคุม

การใช้แรงงาน เงินทดแทน ค่าชดเชยและค่าชดเชยพิเศษ กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง การใช้ แรงงานหญิง ฯลฯ
เรื่องของกฎหมายคุ้มครองแรงงานยังมีเรื่องที่น่าศึกษาค้นคว้าอีกมากมาย หากนักศึกษาสนใจ และมีปัญหาในเรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ จาก
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานแรงงานจังหวัด ในแต่ละจังหวัดของท่านได้

เรื่องราวระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างมีเรื่องเล่าสู่กันฟังมากมายและมีความรู้สึกขัดแย้งกันมานาน แสนนานและยังจะมีต่อไปอีกไม่จบสิ้น.. อันที่จริงแล้วนายจ้างกับลูกจ้างหนีกันไม่พ้นเสมือนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า ทุกฝ่ายต้องอาศัยซึ่งกัน และกัน ขาดลูกจ้างนายจ้างก็อยู่ไม่ได้ ขาดนายจ้างก็ไม่มีลูกจ้าง แม้จะขัดแย้งกันบ้างก็ต้องอยู่ ให้มีความสุขท่ามกลางความข้ดแย้งเช่นเดียวกับลิ้นกับฟัน แม้จะขบกัดกันบ้างก็ต้องทนเข้าชม : 26462


บทความกฎหมายแรงงาน 5 อันดับล่าสุด

      การกระทำอันไม่เป็นธรรม (ม.๑๒๑, ๑๒๒, ๑๒๓) 4 / ก.ค. / 2553
      การยกเลิกสัญญาจ้าง 4 / ก.ค. / 2553
      ความหมายของสัญญาจ้าง 4 / ก.ค. / 2553
      ลูกจ้าง หมายถึง 4 / ก.ค. / 2553
      นายจ้าง หมายถึง 4 / ก.ค. / 2553