HR Member
Username :
Password  :

เลือกประเภท:
Forgot your Username/Password?

ท่านยังไม่ได้ Login นะค่ะ

หางานบนมือถือ ที่นี่


ท่านเป็นสมาชิก ?
  ผู้ประกอบการลงทะเบียน เป็นสมาชิกชาว HR ได้ฟรี! เพื่อใช้บริการต่างๆ ในระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ออนไลน์
Read more...

  ผู้หางาน ประสงค์จะสมัครงาน บริษัทชั้นนำ การลงทะเบียนหางานได้งานคุณภาพ ตำแหน่งงานอัพเดททุกวัน
Read more...

Contact Info


คณะบุคคล
สยามเอชอาร์เอ็ม


เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
2-7809-7369-7

พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 9
ในการบริการสาธารณะ


มั่นใจ ในบริการของเรา.
สายด่วนแรงงาน 1546
สายด่วนแรงงาน 1546

SiamHRM.com : Jobs Online

สมัครงาน หางาน ออนไลน์

หางาน ฝากประวัติ คลิก!!


ติดแล้วเมล์บอกด้วยนะค่ะ
admin (at) siamhrm.com


สถิติอันดับ 1
หมวดธุรกิจ หางาน/สมัครงาน


  

นายจ้าง หมายถึง | บทความกฎหมายแรงงาน ที่ Law.SiamHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ นายจ้าง หมายถึง
บทความกฎหมายแรงงาน
นายจ้าง หมายถึง

อาทิตย์ ที่ 4 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2553
นายจ้าง
หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าทำงานโดย จ่ายค่าจ้างให้ และหมายถึง
1. ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำงานแทนนายจ้าง
2. ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคล หมายรวมถึงผู้มี อำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและผู้ซึ่งได้รับมอบ หมายจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลให้ทำ การแทนด้วย

3. ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการได้ว่าจ้างด้วยวิธีเหมาค่าแรง โดยมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคล ใดรับช่วงไปควบคุมดูแลการทำงานและรับผิดชอบจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างอีกทอดหนึ่งก็ดี มอบ หมายให้บุคคลหนึ่ง บุคคลใด เป็นผู้จัดหาลูกจ้างมาทำงาน อันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางาน ก็ดี โดยทำงานนั้นเป็นส่วนใดหรือทั้งหมด ในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบ ของผู้ประกอบกิจการ ให้ถือว่าผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างของลูกจ้างดังกล่าวด้วย
สรุป นายจ้าง คือผู้ซึ่งลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างหมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ให้ทำงานแทนนายจ้างในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคล ให้หมายรวมถึงอำนาจกระทำการแทน นิติบุคคล และผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลให้ทำการแทนด้เข้าชม : 27824


บทความกฎหมายแรงงาน 5 อันดับล่าสุด

      การกระทำอันไม่เป็นธรรม (ม.๑๒๑, ๑๒๒, ๑๒๓) 4 / ก.ค. / 2553
      การยกเลิกสัญญาจ้าง 4 / ก.ค. / 2553
      ความหมายของสัญญาจ้าง 4 / ก.ค. / 2553
      ลูกจ้าง หมายถึง 4 / ก.ค. / 2553
      นายจ้าง หมายถึง 4 / ก.ค. / 2553